علت رشد قارچهای تو در تو، توده ای یا خوشه ای

گاهی قارچهای دکمه ای خصوصا در فلش های ابتدایی به صورت توده های در هم و فشرده رشد میکنند که باعث کاهش کیفیت میشود...

آیا پس از هر برداشت ضدعفونی سالن لازم است؟

ضدعفونی در سالن تولید قارچ دکمه ای به دلیل حساسیت قارچ لازم است اما اینکه چه زمانهایی برای ضدعفونی اقدام شود ....

زمان و ترتیب انجام رافلینگ و نمکپاش

انجام نمکپاش و رافلینگ در خاکدهی قارچ به چه شکل و با چه ترتیبی انجام میشود...

ضدعفونی سالن قارچ پیش از تخلیه کمپوستها

نکاتی که لازم است در خصوص ضدعفونی سالن قارچ دکمه ای بدانید

جلوگیری از خاکی و کثیفی قارچ بعد از برداشت

قارچ دکمه ای پس از فلش ها اول عموما با مشکل خاکی بودن کلاهک مواجه است که برای جلوگیری از آن...

آیا پرورش قارچ شغلی پردرآمد است؟

نکاتی در خصوص درآمد و صرفه اقتصادی پرورش قارچ دکمه ای

نحوه استفاده از یک سیستم خنک کننده برای چند سالن

چطور از یک سیستم خنک کننده برای چندین سالن تولید قارچ دکمه ای میتوان استفاده کرد